Disclaimer

DZ familierecht is de handelsnaam van de eenmanszaak DZ familierecht (KvK nr. 92483860). Alle diensten en werkzaamheden van DZ familierecht worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met de eenmanszaak DZ familierecht, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de advocaat recht op uitkering geeft vermeerderd met het eigen risico van de verzekering.